1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Муносабатлар

"Саёҳларга" текин маслаҳатлар…

"Саёҳларга" текин маслаҳатлар…

Хорижликлар саёҳат қилишни жуда яхши кўришади. Биз бор будимизни йиғиб тўй қилса…

Read More...

Skype орқали никоҳ, СМС орқали талоқ...…

Skype орқали никоҳ, СМС орқали талоқ...…

АҚШда истиқомат қилаётган Асад Фаҳурий – куёв, Ливаннинг Тир шаҳридан бўлган  Ха…

Read More...

«Сен буюк ялқов бўлиб етишасан!…

«Сен буюк ялқов бўлиб етишасан!…

 Мен хориждагиларнинг яшаш тарзига, улардаги қулайликларга роса ҳавас қиламан. Х…

Read More...

«ЎРМОН ҲАЁТИ»…

«ЎРМОН ҲАЁТИ»…

Бу ҳаммага маълум оддий гап: ўрмонда қайси ҳайвон кучли бўлса, иложининг борича…

Read More...

Prev
Next
  • 1
  • 2
  • 3

Сўнгги фикр

 

Тушга ўхшаган “муҳаббат” Севиб, севилмоқ...

“Муҳаббат” ҳақидаги гап-сўзлар ҳамма тарафимизни ўраб олган: романлар, қўшиқлар, рекламалар ҳамда реал ҳаётимизда. Ҳаммасидан ёмони Бред Питни ўзича яхши кўриб қолган қизалоқ ва ўз эрини жонидан ортиқ севадиган муслима қиз ҳам: “Мана шу ҳақиқий севги”, деб айтиши мумкин. давоми...

Виртуал дунё ҳақиқий дунёнинг кушандаси

Интернет – ҳам яхши, ҳам ёмон нарсадир: кимдир ўз ҳожатини чиқаради, кимдир эса ундан вақтиҳушлик учун фойдаланади. Сиз ҳақиқий ҳаётдан воз кечиб, аслида йўқ бўлган воқеъликка уни алмаштирмоқчи бўласиз. Ўйлаб кўрингчи: сиз буларнинг эвазига нимага эришасиз?  давоми...

Х

Хаббоб, Xabbob (ар.) – тез юрувчи; яхшилик учун шошилувчи * 1) Хаббоб ибн Аротт ибн Жандала ибн Саъд ибн Хузайма ибн Каъб ибн Саъд ат-Тамимий Абу Абдуллоҳ (саҳобий), 2) Хаббоб ал-Маданий (катта тобеин, Муслим ибн Соиб ибн Хаббобнинг бобоси).

Хавла, Xavla (ар.) – ишларни тадбир қилиб турувчи * 1) Хавла бинти Қайс ибн Қаҳд ибн Қайс ибн Саълаба Умму Муҳаммад ал-Ансорийя ан-Нажжорийя (саҳобийя, Ҳамза ибн Абдулмуттолибнинг завжаси), 2) Хавла бинти Ҳаким ибн Умайя ибн Ҳориса ибн Авқас Салима Умму Шарик (саҳобия, Усмон ибн Мазъуннинг завжаси), 3) Хавла бинти Саълаба ибн Асром ал-Ансорийя ал-Хазражийя (саҳобия).

Хадийж, Xadiyj (ар.) – чала туғилган; нуқсонли, мукаммал бўлмаган * Хадийж ибн Рофеъ ибн Адий (Рофеъ ибн Хадийжнинг отаси).

Хадийжа, Xadiyja (ар.) – “Хадийж”нинг муаннас шакли * Хадийжа бинти Хувайлид ибн Абдулъуззо ибн Қусай ал-Қурошийя ал-Асадийя (Уммул мўминин, Набий соллаллоҳу алайҳи ва салламга илк иймон келтирган зот, Пайғамбаримизнинг илк завжалари).

Изоҳ: асли арабча ҳисобланган “Хадийжа” исмини бизда “Хадича” шаклида ёзиш ва талаффуз қилишга одатланиб қолинган, биз бу ерда аслиятга яқинроқ бўлиши учун уни шу ҳолда сизларга тақдим этмоқдамиз.

Хайра, Xayra (ар.) – яхшилик, хайр-барака * 1) Хайра ал-Ансорийя (саҳобия, Каъб ибн Моликнинг завжаси), 2) Хайра Умму Ҳасан Басрий (катта тобеинлардан, Умму Салама розийаллоҳу анҳонинг мавлоси, Ҳасан Басрийнинг онаси).

Хайри, Xayri(ар.) – яхшилик қилувчи, саховатли, мурувватли.

Хайриддин, Xayriddin (ар.) – Динда хайр-баракага эришувчи, Динга яхшилик келтирувчи * Хайриддин ибн Аҳмад ибн Али ал-Айюбий (фақиҳ, “Хойриййа” ва “Мазҳарул ҳақоиқ ҳошийа ъалал баҳрир роиқ” асарлари муаллифи).

Хайриислом, Xayriislom(ар.) – “Хайриддин” исмининг маънодош шакли.

Хайрикамол, Xayrikamol(ар.) – “Хайри” ва “Камол” исмлари бирикмаси.

Хайримаҳмуд, Xayrimahmud(ар.) – “Хайри” ва “Маҳмуд” исмлари бирикмаси.

Хайримуҳаммад, Xayrimuhammad(ар.) – “Хайри” ва “Муҳаммад” исмлари бирикмаси.

Хайруллоҳ, Xayrulloh(ар.) – Аллоҳнинг марҳаматига, хайр-баракасига сазовор бўлувчи.

Хайсама, Xaysama (ар.), (э.и.) – ўткир * 1) Хайсама ибн Абдураҳмон ибн Абу Сабра Язид ибн Молик ибн Абдуллоҳ ибн Зуайб ибн Салама ибн Амр ибн Зуҳал ибн Марон ибн Жуъфий ал-Жуъфий ал-Куфий (тобеин), 2) Хайсама ибн Абу Хайсама Абу Наср ал-Басрий (тобеин).

Халаф, Xalaf (ар.) – ўринбосар * 1) Халаф ибн Маҳрон Абу Робийъ ал-Адавий (кичик тобеин), 2) Халаф ибн Ҳавшаб Абу Язид ал-Куфий (кичик тобеин), 3) Халаф ибн Халифа ибн Соъид ибн Биром Абу Аҳмад ал-Ашжаъий (табаа тобеин).

Халда, Xalda(ар.) – “Халлод”га қаранг.

Халил, Xalil (ар.) – жуда қадрдон дўст, яқин ўртоқ (Иброҳим ва Муҳаммад алайҳимус солату вас-саломларнинг сифатлари) * 1) Халил ибн Аҳмад Абу Абдураҳмон ал-Аздий ан-Наҳвий (катта табаа тобеин, наҳв олими, аруз илмининг асосчиси, “Китабул айн” асари муаллифи), 2) Халил ибн Аҳмад Абу Бишр ал-Музаний (катта табаа тобеин, ишончли ровий), 3) Халил ибн Абдуллоҳ (катта табаа тобеин), 4) Халил ибн Умар ибн Иброҳим Абу Муҳаммад ал-Абдий (кичик табаа тобеин), 5) Халил ибн Закариё Абу Закариё аш-Шайбоний (кичик табаа тобеин).

Халила, Xalila(ар.) – “Халил”нинг муаннас шакли.

Халилсултон, Xalilsulton– “Халил” ва “Султон”нинг бирикмаси.

Халилуллоҳ, Xalilulloh(ар.) – Аллоҳнинг яқин дўсти, валий бандаси (“Валиййуллоҳ” исмининг маънодош шакли).

Халилраҳим, Xalilrahim(ар.) – Меҳрибон Аллоҳнинг суюкли бандаси.

Халилраҳмон, Xalilrahmon(ар.) – Раҳмон сифатли Аллоҳнинг яқин – муқарраб бандаси.

Халиф, Xalif(ар.) – ўринбосар, изидан борувчи.

Халифа, Xalifa (ар.) – ўринбосар * 1) Халифа ибн Ҳусойн ибн Қайс ибн Осим ат-Тамимий ал-Манқорий ал-Басрий (тобеин), 2) Халифа ибн Соъид ибн Биром ал-Ашжаъий (тобеин), 3) Халифа ибн Каъб Абу Зубён ат-Тамимий (тобеин).

Халиқ, Xaliq(ар.) – хулқи гўзал, одобли, интизомли; келишган, чиройли.

Халиқа, Xaliqa(ар.) – “Халиқ”нинг муаннас шакли.

Халлод, Xallod (ар.) – давомли бўлувчи, узоқ умр кўрувчи * 1) Халлод ибн Соиб ал-Жуҳаний (тобеин), 2) Халлод ибн Соиб ибн Халлод ибн Сувайд ал-Ансорий ал-Хазражий ал-Маданий (тобеин), 3) Халлод ибн Исо Саффор Абу Муслим ал-Абдий (катта табаа тобеин).

Халлода, Xalloda(ар.) – “Халлод”нинг муаннас шакли.

Хатиб, Xatib(ар.) – насиҳат қилувчи, ваъз айтувчи; кишиларнинг фойдасини кўзлаб, уларни яхшиликка йўлловчи.

Хатиба, Xatiba(ар.) – “Хатиб”нинг муаннас шакли.

Хатир, Xatir(ар.) – ҳурматли, обрўъли, шарафли.

Хатира, Xatira(ар.) – “Хатир”нинг муаннас шакли.

Хафифа, Xafifa(ар.) – чаққон, эпчил, ҳаракатчан; қўли енгил.

Хизр, Xizr (ар.) – яшил рангли * 1) Хизр (Аллоҳ таолонинг солиҳ бандаларидан бирининг номи. Баъзилар уни пайғамбар бўлган дейдилар ва номига “алайҳис салом”ни қўшиб айтадилар, лекин унинг пайғамбар бўлгани ҳақида ҳеч қандай далил йўқ, Хизр ва Мусо алайҳис салом қиссаси Каҳф сурасиоятларида келтирилган), 2) Хизр ибн Қаввос ал-Бажалий (кичик тобеин), 3) Хизр ибн Муҳаммад ибн Шужоъ Абу Марвон ал-Жазарий (табаа тобеинлардан илм олганлардан).

Хизрали, Xizrali(ар.) – “Хизр” ва “Али” исмлари бирикмаси.

Хизраҳмад, Xizrahmad(ар.) – “Хизр” ва “Аҳмад” исмлари бирикмаси.

Хизрмурод, Xizrmurod(ар.) – “Хизр” ва “Мурод” исмлари бирикмаси.

Хизрмаҳмуд, Xizrmahmud(ар.) – “Хизр” ва “Маҳмуд” исмлари бирикмаси.

Хизрмуҳаммад, Xizrmuhammad(ар.) – “Хизр” ва “Муҳаммад” исмлари бирикмаси.

Хислат, Xislat(ар.) – яхши хислат ва фазилат эгаси.

Хозин, Xozin (ар.) – сақловчи, иймонини куфр, ширк, нифоқ ва маъсиятлардан авайлаб асровчи.

Хозина, Хозина (ар.) – “Хозин”нинг муаннас шакли.

Холид, Xolid (ар.) – умри узоқ бўладиган, кўп яшайдиган; жаннатда мангу қоладиган * 1) Холид ибн Валид ибн Муғийра ибн Абдуллоҳ ибн Умар ибн Махзум Абу Сулаймон ал-Қуроший ал-Махзумий (машҳур саҳобий, жасур ва ботир кишилардан бўлган, Мута жангида катта қаҳрамонлик кўрсатган, айнан ўша жангда “Сайфуллоҳ” лақабини олган), 2) Холид ибн Зайд ибн Кулайб ибн Саълаба ибн Абдуъавф Абу Айюб ал-Ансорий ал-Хазражий (саҳобий), 3) Холид ибн Урфута ибн Абраҳа ал-Қузоий ал-Узрий (саҳобий), 4) Холид ибн Робийъ ал-Абсий ал-Куфий (катта тобеин), 5) Холид ибн Жаллож Абу Иброҳим аш-Шомий (катта тобеин).

Холида, Xolida (ар.) – “Холид”нинг муаннас шакли * 1) Холида бинти Анас ал-Ансорийя ас-Соъидийя (саҳобия).

Холис, Xolis(ар.) – холис, мухлис; самимий, қалби пок; ҳақиқий.

Холиса, Xolisa(ар.) – “Холис”нинг муаннас шакли.

Холисанвар, Xolisanvar(ар.) – “Холис” ва “Анвар” исмлари бирикмаси.

Холисаҳмад, Xolisahmad(ар.) – “Холис” ва “Аҳмад” исмлари бирикмаси.

Холисмаҳмуд, Xolismahmud(ар.) – “Холис” ва “Маҳмуд” исмлари бирикмаси.

Холисмуҳаммад, Xolismuhammad(ар.) – “Холис” ва “Муҳаммад” исмлари бирикмаси.

Холиқберган, Xoliqbergan(ар.-ўз.) – аввалда йўқ бўлган нарсаларни Яратувчи Аллоҳ берган фарзанд.

Холиқберди, Xoliqberdi(ар.-ўз.) – “Холиқберган” билан маънодош.

Холиққул, Xoliqqul(ар.-ўз.) – аввалда йўқ бўлган нарсаларни Яратувчи Аллоҳнинг бандаси.

Хосият, Xosiyat(ар.) – яхши хислат ва фазилатлар соҳибаси.

Хувайла, Xuvayla(ар.) – “Хавла”нинг кичрайтирма шакли.

Хувайлид, Xuvaylid (ар.) – “Холид” исмининг кичрайтирма шакли.

Хувайлида, Xuvaylida(ар.) – “Хувайлид”нинг муаннас шакли.

Хузайма, Xuzayma (ар.), (э.и.) – 1) Хузайма ибн Жузъ ас-Суламий (саҳобий), 2) Хузайма ибн Собит ибн Фокиҳ ибн Саълаба ибн Соъида Абу Умаро ал-Ансорий ал-Хотмий (саҳобий).

Хулайд, Xulayd(ар.) – “Холид” билан маънодош.

Хулайда, Xulayda(ар.) – “Хулайд”нинг муаннас шакли.

Хуррам, Xurram(фт.) – хурсанд, шод, қувноқ; бахтли, саодатли.

Фикр билдириш


Ҳимоя коди
Янгилаш

Ҳозир сайтимизда 364 та меҳмон бор, сайт аъзолари эса йўқ

Сайтга ёрдам

23120000900000830001
МФО - 00830
ИНН - 202045300
Атажанов Адхам

UZCARD

8600 0604 4826 4011
expire date: 09/20
Atajanov Adxam